MINDFULNESS-TRAINING IN AANDACHT
               AGENDA

 

Vragen over Mindfulnesscursus of therapie kunt u ook stellen via mijn e-mailadres (jafbuijs@gmail.com) of telefonisch (06 44846660).

  

Training in Aandacht of  ‘Mindfulness' is door westerse hulpverleners ontwikkeld uit eeuwenoude Boeddhistische aandachtmeditaties, met name Zen en Vipassana.

In deze training leer je hoe je opener en bewuster in het leven kunt staan en minder vanuit (inadequate) automatische patronen hoeft te handelen.
Je leert hoe je meer in het hier-en-nu kunt zijn en hoe je minder verzeild hoeft te raken in het verleden of je bezorgd maken over de toekomst. 
We gaan in de cursus stap voor stap aandacht geven aan wat zich zowel innerlijk, in de vorm van gedachten, gevoelens, en lichamelijke gewaarwordingen, als via de buitenwereld aan ons voordoet, en we leren dit op een vriendelijke en niet (ver)oordelende wijze waar te nemen.
Ook oefenen we met wat we kunnen doen als onze aandacht afdwaalt, als we piekeren, nare gedachten hebben of ons lichamelijk niet goed voelen.

                                                                                                                      

Door de training kun je bij jezelf de volgende ontwikkeling in gang zetten: 
- meer leven in het hier-en-nu  
- meer openheid en ontvankelijkheid  
- meer balans door beoefening van ‘de  middenweg'
- een verschuiving van onmacht naar verantwoordelijkheid 
- leren omgaan met pijnlijke gevoelens en indringende gedachten 
- een meer adequate benadering van problemen en stress
- meer contact met wat werkelijk belangrijk voor je is 
- meer mildheid, compassie en gelijkmoedigheid  ten aanzien van jezelf en anderen.MINDFULNESS THERAPIE


 

De individuele Mindfulnesstherapie (MBCT) in mijn eigen praktijk is bedoeld voor mensen met stressklachten, burn-out, chronische pijnklachten, angsten en stemmingsklachten.

                                                                                                                                                            


 

 

 

 

 

 

 


 


Jos Buijs, Praktijk voor psychotherapie, supervisie en mindfulness  |  jafbuijs@gmail.com